GraphiXpertsTeam Avatar

Các bài tham dự của GraphiXpertsTeam

Cho cuộc thi Designing a Trash Polka Tattoo

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Designing a Trash Polka Tattoo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Designing a Trash Polka Tattoo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Designing a Trash Polka Tattoo
  Bị từ chối
  0 Thích