nessju Avatar

Các bài tham dự của nessju

Cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for ID card

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #26 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #26 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #26 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #22 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #22 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  Graphic Design Bài thi #22 cho Develop a Corporate Identity for ID card
  1 Thích