jnadvi99 Avatar

Các bài tham dự của jnadvi99

Cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts

 1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #24 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #14 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #14 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #14 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #1 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Graphic Design Bài thi #1 cho Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Diseño digital canales NASQUEN y Nasquen Shorts
  Đã rút