1. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Audio Services cho cuộc thi Edit song ---- change the instruments, but keep the same notes/melody
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Audio Services cho cuộc thi Edit song ---- change the instruments, but keep the same notes/melody
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Audio Services cho cuộc thi Edit song ---- change the instruments, but keep the same notes/melody
  0 Thích