blacklist08 Avatar

Các bài tham dự của blacklist08

Cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training

 1. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 43
  Bài tham dự #43 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Đã rút