vjkatashi Avatar

Các bài tham dự của vjkatashi

Cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training

 1. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Flyer Design for Executive Chinese language training
  Bị từ chối
  0 Thích