nikster08 Avatar

Các bài tham dự của nikster08

Cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Graphic Design for A Large Blue Chip organisation
  Đã rút