1. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Hire talented & creative designer for a LOGO..Budget 50$
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Hire talented & creative designer for a LOGO..Budget 50$
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Hire talented & creative designer for a LOGO..Budget 50$
  Bị từ chối
  0 Thích