manofnegotiation Avatar

Các bài tham dự của manofnegotiation

Cho cuộc thi Jeep Name Decal

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #67 cho Jeep Name Decal
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #57 cho Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #57 cho Jeep Name Decal
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #48 cho Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #48 cho Jeep Name Decal
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Jeep Name Decal
  Graphic Design Bài thi #28 cho Jeep Name Decal
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Jeep Name Decal
  Bị từ chối
  0 Thích