MDArtifex Avatar

Các bài tham dự của MDArtifex

Cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Đã rút
 8. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi LOGO for SOSO MANGA
  Đã rút