davorpetreski Avatar

Các bài tham dự của davorpetreski

Cho cuộc thi Logo Design for Candy Pink

  1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Candy Pink
    0 Thích