ShinymanStudio Avatar

Các bài tham dự của ShinymanStudio

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 228
  Bài tham dự #228 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 225
  Bài tham dự #225 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 210
  Bài tham dự #210 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Bị từ chối
  0 Thích