WKoscielniak Avatar

Các bài tham dự của WKoscielniak

Cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020

 1. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Innovative Training 2020
  Đã rút