1. Á quân
    số bài thi 20
    Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Lu Rui & Co: A Better Job for Everyone
    Bị từ chối
    0 Thích