1. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Slingshots Pinball Arcade and Family Fun Center
  Bị từ chối
  0 Thích