pakapak Avatar

Các bài tham dự của pakapak

Cho cuộc thi Logo Design for Sports Event and Management.

 1. Á quân
  số bài thi 43
  Graphic Design Bài thi #43 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Graphic Design Bài thi #31 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Graphic Design Bài thi #30 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 26
  Graphic Design Bài thi #26 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Graphic Design Bài thi #19 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 12
  Graphic Design Bài thi #12 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 27
  Graphic Design Bài thi #27 cho Logo Design for Sports Event and Management.
  Đã rút