antonyngo Avatar

Các bài tham dự của antonyngo

Cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích