valvirt Avatar

Các bài tham dự của valvirt

Cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media

 1. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for Turning Heads Media
  Bị từ chối
  0 Thích