Youg Avatar

Các bài tham dự của Youg

Cho cuộc thi Logo Design for ZineTral

 1. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZineTral
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZineTral
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 62
  Bài tham dự #62 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZineTral
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZineTral
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for ZineTral
  Bị từ chối
  0 Thích