1. Á quân
  số bài thi 799
  Bài tham dự #799 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 798
  Bài tham dự #798 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 797
  Bài tham dự #797 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for a MedTech company (startup) - Silent Healthcare
  Đã rút