1. Á quân
  số bài thi 163
  Bài tham dự #163 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for dntexit or dnexit.com is a photo-entertainment website
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 162
  Bài tham dự #162 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for dntexit or dnexit.com is a photo-entertainment website
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for dntexit or dnexit.com is a photo-entertainment website
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for dntexit or dnexit.com is a photo-entertainment website
  Đã rút