mottas5 Avatar

Các bài tham dự của mottas5

Cho cuộc thi Logo Design for skateboard company

 1. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for skateboard company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Logo Design for skateboard company
  Đã rút