businessdesignss Avatar

Các bài tham dự của businessdesignss

Cho cuộc thi Make an astonishing logo for a new sex-toys range

 1. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Make an astonishing logo for a new sex-toys range
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Make an astonishing logo for a new sex-toys range
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Make an astonishing logo for a new sex-toys range
  Đã rút