syedraza88 Avatar

Các bài tham dự của syedraza88

Cho cuộc thi New Layout for a powerpoint presentation

 1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi New Layout for a powerpoint presentation
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi New Layout for a powerpoint presentation
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi New Layout for a powerpoint presentation
  Đã rút