SerMigo Avatar

Các bài tham dự của SerMigo

Cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  Đã rút
 9. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Photoshop Design for " Premium-Rollup 85x200 cm"
  Đã rút