1. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #39 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #39 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #23 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #23 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 41
  Bài tham dự #41 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Đã rút