1. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  0 Thích