1. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #54 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #54 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #54 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Graphic Design Bài thi #31 cho Please make a photo realistic drawing or rendering of this exact chair
  Bị từ chối
  0 Thích