mdjahangiralom92 Avatar

Các bài tham dự của mdjahangiralom92

Cho cuộc thi Redesign a logo for a company

 1. Á quân
  số bài thi 180
  Bài tham dự #180 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a logo for a company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 141
  Bài tham dự #141 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a logo for a company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a logo for a company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 140
  Bài tham dự #140 về Graphic Design cho cuộc thi Redesign a logo for a company
  Đã rút