Mozibor1971 Avatar

Các bài tham dự của Mozibor1971

Cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`

 1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Seeking designers for Ebook Covers`
  Bị từ chối
  0 Thích