1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 79
  Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi This should be fun: "Jesters on Donkeys" looking for company logo design
  Bị từ chối
  0 Thích