blend4design Avatar

Các bài tham dự của blend4design

Cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents

 1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Video Services cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Video Services cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Video Services cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Video Services cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Video Services cho cuộc thi Video for our virtual intelligent agents
  Bị từ chối
  0 Thích