Bảng thông báo công khai

 • neate1070
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  hi I sent you a message 3 days ago am just wondering if you were going to respond?

  • cách đây 3 năm
 • neate1070
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  you can do everything in brief.. no problems?

  • cách đây 3 năm
 • neate1070
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  hi thank you for your design... I would prefer without " approx. 50% cheaper"

  • cách đây 3 năm