rezaee Avatar

Các bài tham dự của rezaee

Cho cuộc thi animation Design for File Sharing website

 1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi animation Design for File Sharing website
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #10 cho animation Design for File Sharing website
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Graphic Design Bài thi #9 cho animation Design for File Sharing website
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi animation Design for File Sharing website
  Bị từ chối
  0 Thích