farooqsherpao Avatar

Các bài tham dự của farooqsherpao

Cho cuộc thi Astra Capital Logo Design

 1. Á quân
  số bài thi 331
  Bài tham dự #331 về Graphic Design cho cuộc thi Astra Capital Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 330
  Bài tham dự #330 về Graphic Design cho cuộc thi Astra Capital Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 329
  Bài tham dự #329 về Graphic Design cho cuộc thi Astra Capital Logo Design
  Bị từ chối
  0 Thích