sharifmiah1730 Avatar

Các bài tham dự của sharifmiah1730

Cho cuộc thi Build a logo

 1. Á quân
  số bài thi 150
  Bài tham dự #150 về Graphic Design cho cuộc thi Build a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Build a logo
  Graphic Design Bài thi #100 cho Build a logo
  Graphic Design Bài thi #100 cho Build a logo
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Build a logo
  Bị từ chối
  0 Thích