saadchippa Avatar

Các bài tham dự của saadchippa

Cho cuộc thi Clothing line

 1. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Clothing line
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Clothing line
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Clothing line
  Bị từ chối
  0 Thích