Come up with a logo design for a new residential housing estate.

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $500
 • Các bài thi đã nhận: 661

Tóm tắt cuộc thi

We are property developers based in South East Queensland, Australia. We have recently secured another greenfield development site upon which we will deliver a master planned residential community to be known as Everleigh. We are looking for branding and logo design ideas for the estate.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • hhsham
  hhsham
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • vasanthamadhuriv
  vasanthamadhuriv
  • cách đây 3 tuần

  please kindly check my entry #1571 . I can do any changes if required. please give your valuable feedback

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 3 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 3 tuần
 • vasanthamadhuriv
  vasanthamadhuriv
  • cách đây 3 tuần

  please kindly check my entry #1571. I can do any changes if required. please give your valuable feedback

  • cách đây 3 tuần
 • grafico3000
  grafico3000
  • cách đây 3 tuần

  open the contest

  • cách đây 3 tuần
 • vasanthamadhuriv
  vasanthamadhuriv
  • cách đây 4 tuần

  please chec k my entry #1571

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 4 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 4 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 4 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 4 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 4 tuần

  Please #extended the contest

  • cách đây 4 tuần
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • rislambigc88
  rislambigc88
  • cách đây 1 tháng

  #extended please

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • vasanthamadhuriv
  vasanthamadhuriv
  • cách đây 1 tháng

  please check my entry #1571

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • pavelahmed734
  pavelahmed734
  • cách đây 1 tháng

  Please check #1302

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng
 • georgeekk
  georgeekk
  • cách đây 1 tháng

  Please #extended the contest

  • cách đây 1 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!