1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Comic Style Brochure Design for Technology Consulting startup.
  0 Thích
 2. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Comic Style Brochure Design for Technology Consulting startup.
  0 Thích
 3. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Comic Style Brochure Design for Technology Consulting startup.
  0 Thích
 4. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Comic Style Brochure Design for Technology Consulting startup.
  0 Thích
 5. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Comic Style Brochure Design for Technology Consulting startup.
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
 7. Á quân
  số bài thi 9
 8. Á quân
  số bài thi 6
 9. Á quân
  số bài thi 13
  Đã rút
 10. Á quân
  số bài thi 10
  Đã rút
 11. Á quân
  số bài thi 8
  Đã rút