taufiqazhar Avatar

Các bài tham dự của taufiqazhar

Cho cuộc thi Create a logo for my Consulting Company

 1. Á quân
  số bài thi 323
  Bài tham dự #323 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for my Consulting Company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 319
  Bài tham dự #319 về Graphic Design cho cuộc thi Create a logo for my Consulting Company
  Bị từ chối
  0 Thích