1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Create a new logo that has minimal colours that will look good screen printed
  Bị từ chối
  0 Thích