1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về 3D Rendering cho cuộc thi 3D renders and files required! - 3DS max with VRAY Preffered!
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về 3D Rendering cho cuộc thi 3D renders and files required! - 3DS max with VRAY Preffered!
  Đã rút