1. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Design a BANNER and FLAG (Both) For Promotional Price List
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Design a BANNER and FLAG (Both) For Promotional Price List
  Bị từ chối
  0 Thích