Syedfasihsyed Avatar

Các bài tham dự của Syedfasihsyed

Cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.

 1. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 23
  Bài tham dự #23 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.
  Graphic Design Bài thi #23 cho Design a Logo for A company internal Brand.
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for A company internal Brand.
  Bị từ chối
  1 Thích