ibed05 Avatar

Các bài tham dự của ibed05

Cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN

 1. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 54
  Bài tham dự #54 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 32
  Bài tham dự #32 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  0 Thích