1. Á quân
  số bài thi 31
  Bài tham dự #31 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Đã rút