manuel0827 Avatar

Các bài tham dự của manuel0827

Cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography

 1. Á quân
  số bài thi 203
  Bài tham dự #203 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Graphic Design Bài thi #203 cho Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Graphic Design Bài thi #39 cho Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Graphic Design Bài thi #28 cho Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Graphic Design Bài thi #20 cho Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích