jashali Avatar

Các bài tham dự của jashali

Cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 117
  Bài tham dự #117 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 1
  Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích