xcerlow Avatar

Các bài tham dự của xcerlow

Cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #107 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 106
  Bài tham dự #106 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #106 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #99 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #98 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích