designcreativevw Avatar

Các bài tham dự của designcreativevw

Cho cuộc thi Design a new product

 1. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new product
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new product
  Bị từ chối
  2 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Design a new product
  Bị từ chối
  0 Thích